Sıvı Yağ ve Sıvı Gres Yağ Dağıtıcılar

Sıvı Yağ ve Sıvı Gres Yağ Dağıtıcılar

4 lü yağlama distiribütörü 
pimli sıvı yağ dağtıcısı 
enjektörlü dağıtıcı 
monifoldlu dağıtıcı 
pistonlu dağıtıcı 
dozaj ayarlı dağıtıcı
sıvı yağlama dozajı 
hat yağlama bloğu 
hg yağlama dağıtıcısı 
cab t 8616 tahliyeli dağıtıcı 
cab T 8617  sıvı yağ manifoltu 
cab T 8618  yağ dağıtıcısı 
cab T 8619